Over ons

Over het Rugnetwerk Zuid-Holland Zuid

Rugnetwerk Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband tussen orthopedisch chirurgen van het Maasstad Ziekenhuis en 1e-lijns fysiotherapeuten in en rondom Rotterdam. Wij zijn van mening dat deze krachtenbundeling de optimale zorg biedt voor een ieder met rugklachten.

Missie en visie

Wij willen zorgen dat mensen met rugklachten zo goed en snel mogelijk op de meest adequate wijze gezien en begeleidt worden zodat chroniciteit, uitval op werk en ADL en een neerwaartse spiraal in het klachtenpatroon voorkomen kan worden. Dit bereiken we door een samenwerking van gespecialiseerde fysiotherapeuten en specialisten in het ziekenhuis in de regio Rotterdam. Hierdoor zijn de lijnen kort, is de communicatie transparant en staan de neuzen in dezelfde richting. Zowel in het ziekenhuis, als bij de behandelend fysiotherapeut.

De grondslag van de behandeling van deze groep patiënten is voor alle partijen op basis van evidence based medicine en de meest actuele richtlijnen. Wij willen zo staan voor kwaliteit, transparantie, respect en zorg op maat.

We bereiken deze doelen door 6 keer per jaar samen te komen, werkafspraken te maken, richtlijnen te ontwikkelen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en gezamenlijke opleiding en scholing.


Speerpunten Rugnetwerk Rotterdam

 • Verhogen kwaliteit behandeling bij patiënten met rugpijn
 • Korte lijnen tussen verschillende behandelaars
 • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
 • Kennis delen d.m.v. bijeenkomsten/overleg
 • Kennis vergroten d.m.v. scholing
 • Samenwerking orthopeden/fysiotherapeuten/huisartsen
 • Goede afstemming postoperatieve fysiotherapeutische rugzorg
 • Duidelijke bekendheid binnen de regio

Visie

Door de complexiteit van (chronische) rugpijn en de niet uniforme behandelwijzen bij deze patiënten, is het noodzakelijk dat de fysiotherapeutische zorg rondom patiënten met rugpijn in de regio Rotterdam goed vormgegeven wordt zodat zij de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Het netwerk moet bekend zijn onder huisartsen, orthopeden en andere zorgverleners binnen de zorgketen en via deze lijnen ook bekend worden bij patiënten.

Het Rugnetwerk Rotterdam wil met alle belanghebbenden hét netwerk zijn voor specialistische kennis en kwalitatief hoge fysiotherapeutische zorg voor mensen met rugpijn en/of de gevolgen hiervan. We gaan dit bereiken door:

 • specifieke kennis en kunde op het gebied van wervelkolom aandoeningen te verhogen middels scholing, intervisie en samenwerking met andere netwerken
 • de lijnen naar verwijzers zo kort mogelijk te houden
 • voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.
Door deze kwaliteitsborging ziet het Rugnetwerk Rotterdam zijn leden als de aangewezen fysiotherapeuten om deze zorg te verlenen. Het Rugnetwerk Rotterdam streeft er daarom ook naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraar als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg voor deze doelgroep.


Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met het bestuur van het Rugnetwerk Zuid-Holland Zuid, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier. Uw bericht komt dan binnen bij het secretariaat van het netwerk.

Wilt u een afspraak maken bij een fysiotherapeut of heeft u een vraag die betrekking heeft op uw klachten? Neem dan contact op met de desbetreffende praktijk. U vindt de benodigde contact informatie op de kaart bij zoek een fysiotherapeut.