Verwijzers

Huisartsen en gespecialiseerde orthopeden van het Maasstad Ziekenhuis

Om patiëntenzorg voor cliënten met lage rugpijn te optimaliseren is het belangrijk om een eenduidige diagnose en behandeltraject voor deze cliënten te ontwikkelen. Om dat te realiseren is afstemming tussen eerste en tweede lijn onontbeerlijk. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met huisartsen uit de regio, orthopedisch chirurgen van het Maasstad Ziekenhuis en fysiotherapeuten uit de regio.

We werken daarbij uit één visie en spreken dezelfde taal.